Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 2.2 §:n mukaan henkilötietolakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn, mitä henkilötietojen sähköinen siirtäminen internetin verkkopalvelun kautta on. Henkilötiedolla tarkoitetaan ”kaikenlaisia luonnollisia henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi” (3 § 1 kohta). Henkilötiedolla siis tarkoitetaan nimi- ja yksilöintitietojen lisäksi myös kaikenlaisia muita yksittäiseen henkilöön liitettävissä olevia tietoja. Jos verkkopalvelun kautta kerätään tietoja tai jos henkilötietoja käsitellään verkossa, tiedot muodostavat tai kuuluvat osana henkilörekisteriin. Henkilötietolain 3 §:n 3 kohdan määritelmän mukaan henkilörekisterillä tarkoitetaan ”käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta”. Henkilörekisteristä on aina laadittava rekisteriseloste (10 §), jonka tiedot voidaan sisällyttää myös  tietosuojaselosteeseen.