KoiPS mukana seurakehityshankkeessa

28.1.2019Suomen Palloliitto on valinnut KoiPS:n yhdeksi 67 seurasta, jotka osallistuvat vuoden 2019 seurakehityshankkeisiin.

Hankkeiden tavoitteena on Palloliiton strategian mukaisesti tukea seuroja saavuttamaan hallittua harrastaja- ja toimijamäärän kasvua. Tämän perustana on elinvoimainen seura, jonka vahvistumista voidaan hankkeiden kautta tukea. KoiPS valittiin Perhefutiksen toimintapiiriin, jossa on kyse lasten ja vanhempien yhteisestä harrastuksesta.

Perhefutiksessa nautitaan liikunnasta monipuolisesti ja turvallisesti paineettomassa ympäristössä. Yhteinen oppiminen ja oivaltaminen toteutuvat kiireettömässä ilmapiirissä, jossa lapsi saa jakamattoman huomion. Aikuiselle Perhefutis tarjoaa mahdollisuuden rentoutua yhteisen harrastuksen parissa. Mielekäs liikunta-aktiviteetti takaa seuran elinvoiman myös tulevaisuudessa.

Valtakunnallinen Perhefutis-toiminta on osa Palloliiton Volkswagen-yhteistyökumppanuutta. Kahden vuoden ajan toteutettu konsepti on saanut paljon positiivista palautetta. Seurat kokevat saaneensa toimintaansa uutta virtaa, sillä perheen pienimmilläkin on nyt mahdollisuus tutustua jalkapallon kiehtovaan maailmaan. Tämän myötä on perustettu uusia joukkueita ja saatu niiden taustatehtäviin lisää toimijoita.

Palloliitto on kirjannut Perhefutiksen päätavoitteet seuraavasti:

  • Perhelähtöinen toiminta
  • Tukea lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta, antaa vinkkejä myös vapaa-aikaan
  • Nauttia ja iloita liikkumisesta leikinomaisesti yhdessä oppien
  • Oppia motorisia perusliikuntataitoja ja tukea lapsen oman kehon hahmottamista
  • Vahvistaa ja tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa
  • Tukea lapsen pallon- ja välineenhallintakykyä
  • Aikuiselle omalle kuntotasolle sopivaa aerobista ja lihaskuntoharjoittelua

LISÄTIETOJA: https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/seurat-valittu-seurakehityshankkeisiin-vuodelle-2019

 

Koivukylän Palloseura kiittää Suomen Palloliittoa hyvästä yhteistyöstä!