Nappulapäällikkö: ”Haluamme sytyttää kipinän!”

8.1.2020


Nuorimmissa ikäluokissa on tärkeintä innostaa lapsia jalkapallon pariin ja sytyttää heissä kipinä liikunnallista elämäntapaa kohtaan.

Koivukylän Palloseuran pelaajapolku on jaettu pääpiirteittäin neljään osaan, jotka esitellään nyt alkuvuoden aikana seuran verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa kunkin ikävaiheen vastuuhenkilön kautta.

KoiPS:n nuorimpien ikäkausijoukkueiden eli 6-9-vuotiaiden tyttöjen, 6-7-vuotiaiden poikien sekä aloittavien ikäluokkien toiminnasta vastaa nappulapäällikkö Kalle Kähkönen (koulutustaso C+ ja liikunnan ammattitutkinto). Hän aloitti tehtävässään viime syyskuussa.

  • Nuorimmissa ikäluokissa on tärkeintä innostaa lapsia jalkapallon pariin ja sytyttää heissä kipinä liikunnallista elämäntapaa kohtaan. Olen todella tyytyväinen, että näiden joukkueidemme pelaajamäärät ovat kasvaneet, joskin mukaan mahtuu toki lisää tyttöjä ja poikia, Kalle sanoo.

6-9-vuotiaiden toiminnassa harjoitussisällöt eivät vielä merkittävästi muutu iän mukaan. Päätavoitteena on taata kaikille riittävästi kosketuksia palloon ja pitää pelaajat aktiivisina treenien alusta loppuun.

  • Yksittäisen harjoituksen perusrakenne sisältää alkuleikin joko pallon kanssa tai ilman, teknisen osuuden, pienpelin sekä ns. vapaan pelin. Ydinajatuksena on ”pallo ja minä”, joten harjoittelemme paljon kuljettamista ja muuta henkilökohtaista toimintaa pallon kanssa, Kalle tarkentaa.
  • Pidämme treenien pelimuodot 3v3:n ja 5v5:n välillä. Harjoitteet vaihtelevat toki valittujen teemojen mukaan, mutta lähtökohtana on, etteivät pienryhmät kasva liian suuriksi.

Kähkösen työnkuvan keskeistä sisältöä on säännöllinen yhteydenpito nuorimpien ikäluokkien valmentajiin. Hän antaa heille treenivinkkejä ja suosittelee hyödyntämään seuran harjoitepankkia. Tavoitteena on myös kannustaa ja kouluttaa pelaajien vanhempia mukaan valmennustoimintaan. Tällä hetkellä KoiPS:ssa on käynnissä Futisvalmentajan startti -koulutus (FVS).

  • Saamme tätä kautta lisää ohjaajia ja valmentajia, mikä on erittäin tärkeää pystyäksemme pitämään harjoitusryhmät riittävän pieninä. Pyrkimyksenä on, että yhdellä valmentajalla olisi treeneissä enintään kahdeksan valmennettavaa. Tämä tavoite onkin pitkälti jo toteutunut, Kalle jatkaa.
  • On hienoa, että olemme onnistuneet tehostamaan toimintaamme. Niin valmentajat kuin vanhemmat ovat suhtautuneet yhteydenpitoomme todella positiivisesti. Haluamme toiminnan perustuvan avoimeen keskusteluun.

Kähkönen pitää erittäin tärkeänä, että valmentajat ovat kiinnostuneita kouluttautumaan. Seurassa on jo keväällä luvassa uusia kouluttautumismahdollisuuksia, joista tiedotetaan myöhemmin.

  • Isona johtolankanamme on pyrkimys tarjota lapsille mahdollisimman laadukasta futistoimintaa. Heille on tultava harjoituksissa hiki, treenit on saatava nopeasti käyntiin, tilan ja vuoron tarjoamat puitteet on kyettävä maksimoimaan, Kalle korostaa.
  • Olen viihtynyt KoiPS:ssa erinomaisesti ja tosi motivoitunut kehittämään nuorimpien ikäluokkiemme toimintaa. Haluamme, että jokaisen uuden futaajan olisi mahdollisimman helppo liittyä seuraamme.

Koivukylän Palloseura kiittää Kalle Kähköstä haastattelusta ja toivottaa kaikille nuorimmille ikäluokilleen iloista futisvuotta 2020!