Junioripäällikkö korostaa halua kehittyä!

16.1.2020


KoiPS:n junioripäällikkö Simo Miettisen päätehtäviin kuuluu vastata seuran 8-9-vuotiaiden poikien sekä 10-14-vuotiaiden tyttöjen toiminnasta.

Miettinen (koulutustaso C+ ja liikunnan ammattitutkinto) toimii vastuuikäluokissaan käytännössä siltä pohjalta, jota nappulapäällikkö Kalle Kähkönen rakentaa seuran nuorimmissa joukkueissa. Kaiken toiminnan ytimessä on pelaajien oma motivaatio eli halu kehittyä ja oppia uutta.

 • Lainaan Kallea siinä, että lapsissa ja nuorissa on pyrittävä sytyttämään kipinä futista kohtaan. Sitä mukaa kun he vanhenevat, liekkiä on pidettävä yllä. Tässä on tietysti tärkeä rooli myös joukkueiden valmentajilla, KoiPS:n miesten edustusjoukkueessa yhä pelaajana jatkava Simo painottaa.
   
 • Annan heille harjoitusten ja pelaamisen perusteella palautetta, mikä on tavallaan verrattavissa tutorointiin. Pidämme säännöllistä yhteyttä myös puhelimitse, jotta tiedän, mikä missäkin joukkueessa toimii ja mitä on parannettava. Kuuntelen lisäksi joukkueenjohtajia saadakseni toiminnasta mahdollisimman kokonaisvaltaisen käsityksen.

8-9-vuotiaiden poikien ja 10-14-vuotiaiden tyttöjen harjoitussisällöt ovat hyvin johdonmukaista jatkumoa sille, mitä nuorimmissa ikäluokissa on tehty. ”Pallo ja minä” -vaiheen jälkeen aletaan jalostaa perustaitoja sekä huomioida pelaajien välistä yhteistyötä ja toimintaa vastustajan kanssa.

 • Itse tykkään esimerkiksi 1v1- ja 2v1-harjoitteista. Pelaajien on opittava tekemään ratkaisuja kuljettamisen, harhauttamisen ja syöttämisen välillä. Puolustavaa pelaajaa kannustamme liikkumaan lähelle pallollista vastustajaa, Simo erittelee.
   
 • Haluamme joukkueiden harjoittelevan mahdollisimman paljon pallon kanssa, jotta kosketusmäärät säilyvät riittävän suurina. Valmentajia on koulutettava siihen, ettei treenien sisällä ole liian isoja pelaajaryhmiä. Näissä ikäluokissamme tilanne onkin jo aika hyvä, sillä apuvalmentajista ei ole pulaa.

Miettinen korostaa vastuuikävaiheensa vanhimmissa tyttöjoukkueissa pelaajien omatoimisuuden merkitystä. Jos ja kun valmentaja ei tarjoa aina valmiita ratkaisuja, heidän on itse kyettävä tekemään kyseiseen tilanteeseen sopiva valinta. Esimerkiksi 13-14-vuotiaiden tyttöjen kanssa aletaan keskittyä yhä enemmän koko joukkueen pelitapaan ja pelipaikkakohtaisuuteen, kuten pelinavaamiseen ja pelaajien väliseen puolustusyhteistyöhön.

 • Seuramme valmennuslinja on erinomainen apuväline, joten pyrin koko ajan jalkauttamaan sitä joukkueisiin. Kun siirrytään ikäluokasta toiseen, yhtenäisen linjan merkitys korostuu. Tämä on asia, jonka valmentajat ovat ottaneet tosi hyvin vastaan, Simo jatkaa.
   
 • KoiPS pitää erittäin tärkeänä, että eri ikäluokkiemme valmentajat haluavat kehittyä ja kouluttautua. Meiltä löytyykin jo aika monipuolista osaamista. Tilanne on nähdäkseni parempi kuin esimerkiksi useissa lähiseuroissa.

Koivukylän Palloseura kiittää Simo Miettistä kommenteista ja toivottaa hänen kaikille vastuuikäluokilleen antoisaa futisvuotta 2020!