Ongelmaratkaisuelin

Koivukylän Palloseura on perustanut erillisen ongelmanratkaisuelimen osaksi organisaatiotaan. Tarkoituksena on ratkaista mahdollisia esiintyviä ongelmia eri joukkueiden sisällä, joukkueiden välillä, sidosryhmissä sekä jäsenistön ja hallituksen välillä.

Ongelmaratkaisuelin koostuu seuraavista

KoiPS Ongelmaratkaisuelin
EdustajaEdustajaKokoonpano 2019
Hallitus, PuheenjohtajaKoiPS:n puheenjohtajaPasi Lod
SeuraKoiPs:n talouspäällikköTerhi Palm
Yli 10-vuotiaatJoukkueiden edustajaEmma Niemi (T04)
Alle 10-vuotiaatJoukkueiden edustajaInka Hahtiperä (P11)
VanhemmatVanhempien edustajaJohanna Kuismin (P05)
Esittelijä ja koollekutsujaKoiPS:n toiminnanjohtaja, ei äänivaltaaVeli-Matti Koskela

 

TOIMINTAMALLI

Lähtökohtana on, että ongelmatilanteet hoidettaisiin mahdollisimman paikallisena eli esim. yksittäisen joukkueen ongelmat hoidettaisiin joukkueen sisällä. Ongelman syntyessä olisi hyvä ottaa yhteyttä ensin joukkueenjohtajaan, jonka tulisi paremmin tietää, kenen vastuualueeseen ongelma kuuluu. Mikäli ongelma liittyy vanhempien toimintaan, on asioista hyvä puhua joukkueen vanhempainkokouksissa. Mikäli ongelma liittyy urheilullisiin asioihin, niin asiasta on hyvä keskustella valmentajan kanssa suoraan tai joukkueenjohtajan välityksellä.

Mikäli tilannetta ei saada ratkaistua paikallisesti, voi joukkueenjohtaja tai valmentaja ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan ja pyytää apua tai neuvoja.

Jos ongelmaan ei edelleenkään saada ratkaisua toiminnanjohtaja kutsuu ongelmanratkaisuelimen koolle kaikkien osapuolten kanssa. Kokouksessa ongelmaan pyritään saamaan ratkaisu sovittelemalla ja mikäli ratkaisuun päästään niin, että kaikki osapuolet sen hyväksyvät, raportoi ongelmanratkaisuelin seuran hallitukselle olleen ongelman ja sen ratkaisun.

Jos vieläkään ongelma ei ratkea, tekee ongelmanratkaisuelin seuran hallitukselle oman ratkaisuehdotuksensa, jonka hallitus käsittelee ja palauttaa sen joko hyväksyttynä tai uudelleen käsittelyä varten ongelmanratkaisuelimelle. Hallituksen hyväksymä ratkaisuehdotus toimitetaan ongelman osapuolille ja pannaan täytäntöön välittömästi.