Seura

llä sivulla

  1. Koivukylän Palloseura ry:n Missio, Visio ja Arvot

  2. Koivukylän Palloseuran valmennuksellinen linjaus


1. Koivukylän Palloseura ry:n Missio, Visio ja Arvot

 

Missio

Laadukas ja avoin seurakulttuuri - toiminta merkittävänä osana paikallista yhteisöä

Visio 2023

Koivukylän Palloseura on Itä-Vantaan monipuolisin ja laadukkain jalkapalloyhteisö sekä merkittävin liikuttaja

Arvot

Yhteisöllisyys – seurakulttuuri – paikallisuus

Avoimuus – selkeät pelisäännöt, läpinäkyvä toiminta, keskustelukulttuuri

Vastuullisuus – talous, yhteisvastuu, kasvatustyö, kahden suuntainen vastuu

Toisen kunnioittaminen – hyvät tavat, suvaitsevaisuus, kaikkien tekemisen arvostus monikulttuurisuus

 

 

 


 

2. Koivukylän Palloseuran valmennuksellinen linjaus

  • KoiPS on kasvattajaseura

  • Me huolehdimme jokaisesta seuraan tulevasta pelaajasta ja annamme hänelle mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa omien tarpeidensa mukaisesti

  • Huolehdimme, että myös lahjakkaimmilla pelaajilla on seurassamme mahdollisuus kehittyä!

  • Panostamme taidon kasvattamiseen!

  • Panostamme monipuoliseen liikuntaan, terveisiin elämäntapoihin ja kasvatukseen!

  • Toimintamme tapahtuu ikäluokittain!

 

Koivukylän Palloseura on kasvattajaseura, jonka toiminnan pääpainopisteenä on tarjota jokaiselle toimintaan mukaan haluavalle lapselle, nuorelle tai aikuiselle mahdollisuus tulla mukaan seuran toimintaan. Seuran tehtävänä on huolehtia siitä, että mukaan tulon esteenä eivät saa olla uuden "Koipsilaisen" ikä, taidot, asuinpaikka, taloudellinen tilanne tai sosiaalinen eriarvoisuus.


Koivukylän Palloseura pyrkii ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan jokaisen seuran toiminnassa mukana olevan yksilölliset tarpeet. Toimintamme lähtee liikkeelle yksilöstä ja tämän henkilökohtaisten taitojen kehittämisestä.

 

Tulee muistaa, että toiminnan lähtökohtana ovat yksilöt, eivät joukkueiden tai vanhempien (ml. valmentajat ja muut toimihenkilöt) menestys. Näin pystymme estämään liian aikaisen erikoistumisen jollekin pelipaikalle, vain parhaiden peluuttamisen ja moraalisesti arveluttavien toimintamuotojen syntymisen. Lisäksi näin pystymme pitämään seuramme toiminnassa mukana pidempään arvokkaita yksilöjä.

 

Koivukylän Palloseura tarjoaa myös seuran tavoitteellisille pelaajille mahdollisuuden kehittyä seurassa. Tämä toteutetaan pääosin ns. tehovalmennuksella (kykykoulu, taitokoulut, temppukoulu, maalivahtiharjoitukset yms.) ja D-junioreista alkaen pelaajat pelaavat taitojensa edellyttämällä tasolla ikäluokkaan katsomatta ("pelaajien kierrätys"). Lisäksi seura ohjaa lahjakkaimmat pelaajat Alue- ja piirijoukkuekatsastuksiin.

 

Koivukylän Palloseura panostaa monipuoliseen liikuntaan, emme asetu esteeksi muiden lajien harrastamiselle. On tärkeää, että yksilö saa itse päättää oman harrastamisensa muodosta. On myös seuramme etu ja hyöty, että yksilö saa kokea myös muiden lajien tarjoamia mahdollisuuksia kuin jalkapallon. Panostamme myös siihen, että joukkueemme etsivät ja käyttävät mahdollisuuksien mukaan myös muita lajeja oheisharjoitteluna.

 

Ikäkausiajattelu

Ikäkausiajattelun tavoitteena on tiivistää seuran joukkueiden yhteistyötä ja helpottaa mm. isolle kentälle siirtymistä. Lisäksi seuran linjauksien mukauttaminen itse toimintaan ja valmennuskulttuurin syntyminen ovat ensiarvoisen tärkeää.


Seuran kaikki toimihenkilöt sitoutuvat näihin periaatteisiin.

 

Aikuiset

Koivukylän Palloseuralla on edustusjoukkueet miesten 4-divisioonassa ja naisten 4-divisioonassa. Näiden joukkueiden tavoitteena on pelata sellaisella sarjatasolla, että pystyisimme tarjoamaan seuran kehityskykyisille pelaajille hyvän kasvualustan "isompiin" ympyröihin. Joukkueita rakentaessa pyritään ensisijaisesti huomioimaan seuran omien junioreiden tarpeet ja tavoitteet. Tärkeää on löytää jokaiselle seuran yksilölle heidän kehitysvaiheen mukainen sarjataso.

 

Seuran A- juniorit tähtäävät pelaamiseen 1-divisioona tasolla kuitenkin niin, että joukkueet pelaavat niin ylhäällä kuin resurssit antavat myöten. Tulevaisuusmaailman kehittyneimmät pelaajat voivat pelata myös seuran edustusjoukkueissa, pelaajien henkilökohtaisen kehittymisen siitä kuitenkaan kärsimättä. Seura pyrkii pitämään toimintamuotona myös harrastetoimintaa mahdollisuuksien mukaan.

 

Juniorit

Yksilöllisenä tavoitteena pidetään sitä, että mahdollisemman moni seuran pelaajista olisi B, C- ja D-junioreissa SPL:n alueellisessa toiminnassa mukana. Seuran tavoitteena on pitää mahdollisimman moni harrastaja jalkapalloilun parissa ja niin, että he jatkaisivat seuran toiminnassa mukana. Ikäluokkatavoitteena pidetään C-junioreiden pelaamista mahdollisimman korkealla sarjatasolla (aluesarja), joukkueessa pelaavat ikäluokkaan katsomatta seuran parhaat junioripelaajat.

 

Nappulat

Tavoitteena on saada mahdollisimman moni lapsi ja nuori innostumaan monipuolisesta liikunnasta ja jalkapalloilusta. Tavoitteena on lisäksi antaa mukavia, hyviä ja unohtumattomia kokemuksia ja elämyksiä jalkapalloilun parista. Harjoittelu tapahtuu leikinomaisesti jokaisen yksilön tarpeet huomioiden.