Toimihenkilöopas

Toimihenkilöopas on laadittu Koivukylän Palloseuran kaikille toimihenkilöille, jotka toimivat useissa erilaisissa tehtävissä joukkueidemme tukena ja apuna. Tavoitteena on selkiyttää toimintamalleja entisestään ja toisaalta laatia yhteiset ”toimintaraamit” siitä kenelle mikäkin tehtävä ja toiminto kuuluu. On ensiarvoisen tärkeää tietää kuka vastaa mistäkin toiminnosta ja kenen puoleen kääntyä erilaisissa ongelmatilanteissa, jotta asiat tulevat hoidettua ajallaan ja samalla jokainen toimihenkilö saa rauhassa keskittyä omiin tehtäviinsä.

 

Oppaan avulla Koivukylän Palloseura pyrkii myös antamaan ajankohtaista tietoa siitä, miten monipuolisia asioita ja tehtäviä liittyy joukkueittemme ja seuramme jokapäiväiseen toimintaan. Jokainen hyvin toimiva seura tarvitsee hyvin toimivat joukkueet ja nämä joukkueet tarvitsevat yhteen hiileen puhaltavat taustajoukot.

 

ILMAN JOUKKUEITA EI OLE SEURAA - ILMAN SEURAA EI OLE JOUKKUEITA

 

On tärkeää muistaa, että kyse on vapaaehtoistyöstä ja tehtäviin käytettävä aika on hyvinkin rajallista. Tehtäviä jakamalla saamme jokaiselle eri toiminnoista vastaavalle henkilölle kohtuullisen määrän tehtäviä. On tärkeää myös pitää huoli siitä, etteivät kaikki joukkueen asiat ole yhden ihmisen harteilla.

Joukkueen toimihenkilöiden yhteishenki näkyy aina myös joukkueen jokapäiväisissä toiminnoissa ja pelaajat ottavat heiltä mallia omaan toimintaansa. Ystävällinen huumori ja iloinen lähestymistapa eri asioita kohtaan luovat perustan joukkueen vahvalle yhteishengelle!

 

YHDESSÄ SAAMME AIKAAN PARHAAN LOPPUTULOKSEN

 

Koivukylän Palloseura kouluttaa niin uusia kuin vanhojakin toimihenkilöitään säännöllisesti. On tärkeää antaa jokaiselle eri tehtävissä toimivalle henkilölle koulutusta omaan toimeensa liittyen ennen kaikkea siitä, kuinka asioita hoidetaan sekä antaa myös viimeisin tieto tärkeistä toimintaan liittyvistä asioista (lisenssimaksut, vakuutukset, yms.). Yhtenä osana toimihenkilöiden koulutussuunnitelmaan kuuluu neljä kertaa vuodessa järjestettävät toimihenkilökokoukset, joissa tulee olla joukkueen edustaja paikalla. Näin saamme yhdessä vaihdettua kuulumisia ja jälleen käsiteltyä ajankohtaisia asioita liittyen sekä joukkueisiin että seuraamme.

 

HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY!

 

Uuden pelaajan vastaanottaminen joukkueeseen/seuraan

 

Uuden lapsen tai nuoren pelaajan aloittaessa harrastuksensa seurassamme ja joukkueessamme on kiinnitettävä huomiota siihen, että hänet otetaan vastaan asianmukaisella tavalla. On annettava tietoa seuran ja joukkueen toiminnoista, jotta tämä helpottaa ”astumista uuteen ympäristöön” vrt. uuteen työpaikkaan meneminen!

Me huolehdimme jokaisesta seuraan tulevasta pelaajasta ja annamme hänelle mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa omien tarpeidensa mukaisesti!

 

 

Vastuiden jakaminen seuran/joukkueen kesken:

 

Seura:

 • tervetuloa Koivukylän Palloseuraan opas!
 • uusien ikäluokkien tukeminen/ohjeistus
 • seuran linjan ylläpitäminen (Ohjaustoiminnan tavoitteet!)

Joukkue:

 • kaikki ovat tervetulleita harrastamaan jalkapalloa meille!
 • joukkueen linjojen = seuran linja / toimintatapojen selvittäminen

Toimihenkilöt:

 • tiedonkeruu, tiedon jakaminen (harjoitukset, maksut yms.)
 • esittelyt, kättelyt
 • vakuutuksen ja lisenssin hankkiminen pelaajalle
 • vanhemmista huolehtiminen, mukaan toimintaan!

Valmentajat:

 • esittely joukkueelle ja joukkueen esittely
 • pelaajan ohjaaminen toimintaan mukaan

 

 

Joukkueen jakaminen peleihin ja turnauksiin

 

Pelaajien jakaminen peleissä ja turnauksissa kahteen tai useampaan joukkueeseen herättää aina mielipiteitä sekä kysymyksiä siitä, että miksi näin on tehty.

Kuitenkin joukkueen jakamisella ”pienempiin” osiin saadaan kaikille lapsille tasaisesti peliaikaa eli kaikki pääsevät osallistumaan sekä nauttimaan jalkapallon suolasta, pelaamisesta! Jakamisella pyritään myös helpottamaan joukkueen valmentajien ja muiden toimihenkilöiden toimintaa. Tosiasia on, että tehdään jako miten vain niin se ei miellytä kaikkia osapuolia samalla tavalla.

 

 

Pyydä rohkeasti apua seuran toiminnanjohtajalta, jos sitä tarvitset!